Acquoy EnergieNeutraal

UITNODIGING  

BIJEENKOMST IN DE SCHAKEL OP 26 JUNI a.s.

Begin 20:00 uur, inloop vanaf 19:30 uur.

Beste dorpsbewoner,

De projectgroep Acquoy EnergieNeutraal, nodigt u uit voor een bijeenkomt over energiebesparing en alternatieve energiebronnen (b.v. zonnepanelen) in de Schakel op woensdag 26 juni 2019.

De projectgroep is een clubje van enthousiaste bewoners die willen ondersteunen in het energieneutraal maken van Acquoy.

Waarom? 

Als we als dorp het heft in handen nemen, kunnen we grip houden op wat er gaat gebeuren.

Hoe willen we dat dan doen? 

Allereerst door de situatie van ons dorp in kaart te brengen en door iedereen in het dorp te informeren, daarna kunnen we eventueel plannen maken en uitvoeren voor coöperatieve mogelijkheden. 

Individuële situatie

Om te beginnen kan het energieverbruik in een huis worden verminderd door energiebesparende maatregelen (zoals isolatie). Wij kunnen alle bewoners aanbieden om via de Knop, Geldermalsen of een “energie-ambassadeur” een energiescan van uw huis te laten maken, dan krijgt u een globale inschatting van de besparende mogelijkheden die u zelf kunt verwerkelijken. Indien dat leidt tot interesse en een wens om vervolgstappen te nemen dan kan eventueel een uitgebreidere analyse worden gemaakt, gebaseerd op oppervlaktes en volumes van te isoleren ruimtes.

Om een idee te geven wat zo’n energiescan precies inhoudt hebben we 3 bewoners van Acquoy gevraagd om een scan van hun huis te laten maken. Op de bijeenkomst zullen deze huizen als voorbeeld worden gepresenteerd.

Op basis van vrijwilligheid kan dan vervolgens worden gekeken of bepaalde energiebesparende maatregelen misschien collectief kunnen worden ingekocht waardoor de kosten lager worden (b.v. 20 huizen dakisolatie is per huis goedkoper dan 20 individuele contracten met een aannemer).

Coöperatieve mogelijkheden

Als tweede actiepunt wil de projectgroep kijken of er animo is om collectief zonnepanelen aan te schaffen en te gaan beheren. In plaats van een paar panelen op uw eigen dak is het goedkoper en efficiënter om een aantal staldaken te bedekken met zonnepanelen. Hierbij kan eenieder die mee wil doen een belang nemen in een op te richten coöperatie. Zo schaffen we als dorp zonnepanelen aan en krijgt u, afhankelijk van uw investering, energie van de opbrengst van de panelen.

Op de avond zullen deze twee speerpunten besproken worden. Daartoe hebben we ook gasten uitgenodigd:

-Stefan van Tongeren, van de Knop in Geldermalsen, bestuurslid van de coöperatieve vereniging 11duurzaam, projectmanager van regionaal energieloket Het Nieuwe Wonen Rivierenland.

-Andries IJkelenstam, energieadviseur bij regionaal energieloket het Nieuwe Wonen Rivierenland

We hopen u allen op 26 juni in de Schakel te zien.

Projectgroep AEN:

Doekle Terpstra, Esteban van Zeijl, Christoph Blans, Charlotte Vonk, Mark van den Baar, Bernadette Harperink.