Oproepen

1: ENERGIE-AMBASSADEURS GEZOCHT.
Een belangrijke stap in het energieneutraal maken van Acquoy is het beperken van het energieverbruik, bijvoorbeeld door woningen zoveel mogelijk te isoleren. Iedere woning is anders en vraagt een eigen aanpak. Als je geen idee hebt waar en hoe te beginnen kan in een oriënterend (keukentafel)gesprek met een energieambassadeur worden bekeken wat er in jouw huis nog aan energiebesparende maatregelen mogelijk is.Voor deze gesprekken zijn extra energie-ambassadeurs nodig. 
Omdat het veel beter werkt als deze gesprekken door en met een dorpsgenoot kunnen worden gevoerd doen wij een oproep
Meld u aan via acquoyenergieneutraal@gmail.com
Volg de (korte) cursus bij de Knop en
Wordt energieambassadeur in Acquoy

2: WONINGEN GEZOCHT.
De gesprekken met een energie-ambassadeur geven een eerste beeld van de mogelijke energiebesparende maatregelen per woning. Er kan ook een uitgebreider onderzoek worden gedaan naar het energieverbruik van de woning wat een energiepaspoort oplevert.
Hoe meer gesprekken er worden gevoerd en hoe meer woningen meedoen, des te beter beeld wordt verkregen van de energiebehoefte van Acquoy als geheel en van de energiebesparende maatregelen die mogelijk zijn. En des te voordeliger kunnen deze maatregelen worden ingekocht/uitgevoerd.
Daarom deze oproep:
Meld uw woning aan via acquoyenergieneutraal@gmail.com
Voor een gesprek met een energie-ambassadeur of
Voor een uitgebreider onderzoek met energiepaspoort.